Erl gruppen

Företagsgruppen har sitt ursprung år 1988, när Martin Erl, tillsammans med Manfred Munz och Horst Zettl, grundade ett handelsbolag specialiserat inom svetsning, ERL GmbH Schweissen + Schneiden.

År 2000 blev ERL representant för en fransk tillverkare av tillsatsmaterial av aluminium. För detta ändamål skapades ett nytt företag, MIG WELD GmbH International. År 2017 döptes företaget om till MIGAL.CO GmbH och har sedan dess en egen tillverkning av aluminiumtråd och stavar. Företagets partner är Martin Erl, Martin Stefan Erl och Robert Lahnsteiner.

Tack vare en positiv utveckling av egen utrustning inom områdena automatisering och skärningsteknik, utlokaliserades dessa grenar från ERL GmbH år 2006 och ett separat företag grundades i detta syfte - ERL Automation GmbH, med Martin Erl och Martin Stefan Erl som aktieägare.

erl group i siffror

20

mill. € omsats
30

års erfarenhet
80

anställda
1000

+


nöjda kunder