Valet av tillsatsmaterial för svetsning är avgörande för slutproduktens kvalitet. Tillsatsmaterialet måste uppvisa de erforderliga svetsegenskaperna och producera en sprickfri svets. Den viktigaste faktorn vid valet är naturligtvis grundmaterialet men svetsprocessen kan också påverka valet av tillsatsmaterial. Vid påsvetsning måste dessutom särskild uppmärksamhet ges till svetsparametrarna. 

Jämn sammansättning

Tillsatsmaterialets kemiska sammansättning motsvarar normalt sett grundmaterialets sammansättning, t.ex. grundmaterial EN-Nr.: 1.4301 (18% Cr, 8% Ni) svetsas med ett 19 9 LSi tillsatsmaterial. Regeln är att mängden av huvudlegeringselementen (Cr, Ni und Mo) i tillsatsmaterialet ska vara lite högre än i grundmaterialet, för att kompensera för utbränning och segregation i svetsmaterialet.

Orenheterna i svetstillsatsmaterialet är däremot lägre än i grundmaterialet för att undvika att varmsprickor formas, för att  stabilisera ljusbågen och optimera flödes- och fuktningsegenskaperna. När det gäller austenistiska tillsatsmaterial (19 9 LSi, 19 12 3 LSi, 19 9 Nb) kan varmsprickor  i praktiken  undvikas genom att den kemiska sammansättningen medför en ferritisk stelning.  En ferrit-halt på runt 10% (10 FN) i svetsmaterialt är tillräcklig förutsatt att blandningen med grundmaterialet inte är extremt hög.

Varianter av samma tillsatsmaterial

Vid MIG-svetsning har en högre kiselhalt fördelar eftersom den gör ljusbågen stabilare och svetsen finare. Vid TIG-svetsning är fördelarna inte lika uttalade, men eftersom de är ganska efterfrågade har vi bestämt attt hålla även dessa matarial med kisel på lager.

Lättare lagring

Av förvaringsskäl använder många företag bara ett tillsatsmaterial för fogning av olika grundmaterial. Molybden har visat sig användbart i alla medier förutom i högkoncentrerad, varm salpetersyra.

Av detta skäl kan svetstillsatsmaterialet 19 12 3 LSi normalt sett användas till grundmaterialen 1.4301, 1.4404, 1.4435, und 1.4301, 1.4306. Den förenklade lagerhållningen och den minskade risken för förväxling kompenserar det högre priset jämfört med tillsatsmaterialet 19 9.