Korrekt utformning av trådmatningssystem

Insatsen av trådledare är oskiljbart förknippad med användningen av bulkförpackningar (fat, stora spolar) istället för små spolar (7 kg för aluminium, 15 kg för stål). Samtidigt är trådhastighetens stabilitet en utav de avgörande parametrarna vid båg- eller strålsvetsprocesser med smältande trådelektroder. Trådelektrodens rörelse i trådledaren hämmas genom friktion och det kan mycket lätt uppkomma situationer där den nödvändiga trådhastigheten inte längre kan hållas. 

Därför är den korrekta utformningen av hela trådmatningssystemet av en avgörande betydelse. MIGAL.COs egen forskning och praktiska erfarenheter har visat att Euler-Eytelwein formeln är tillräckligt exakt för att kunna dimensionera trådmatningssystem för säker långsiktig drift. Följande upplysningar är nödvändiga för den:

  • Nödvändig kraft i Newton för att ta tråden från den stora behållaren
  • Trådmatarens säkert tillhandahållna dragkraft i kontinuerlig drift uttryckt i Newton
  • Trådledarens friktionskoefficient
  • Summan av trådledarens böjningsradier i grader

MIGAL.CO:s produkter är unikt anpassade till varandra och garanterar sålunda en optimal trådmatning och därigenom processbeständig svetsning även i storskalig produktion.

Friktionskoefficient för MIGAL.CO:s trådledare

Trådledare Friktionstyp Friktionskoefficient
Rolliner NG, 3G Rullfriktion 0,08
Rolliner XL2 Rullfriktion 0,08
Toughliner Glidfriktion 0,20*
Softliner Glidfriktion 0,20

* gäller bara tråd av stål. Aluminiumtråd kan inte transporteras med Toughliner!

Utdragskraft för fat från MIGAL.CO

Typ av fat Utdragskraft [N]
EKO-fat aluminium med avhasplinghjälp ASH 8 1,5 N (MA-4043 1,6mm)
Jumbo-fat med avhasplingshjälp TOU400/580 1,0 N (MA-5087 1,2mm)
EKO-fat CrNi med avhasplingsring 0,6 N (ML 18.8 Mn 1,2mm)

Beräkning av transportstyrkorna för korrekt utformning av trådmatningssystem

Med följande beräkningsformulär är tillämpningen av Euler-Eytelwein-formeln för konstruktion av ett trådmatningssystem möjlig.

Följande uppgifter ska tillämpas:

  1. Utdragskraft Fin i Newton - hur hög är t.ex. kraften som behövs för att dra tråden ur fate (se tabell)
  2. Vinkel α i grader -  summan av böjningsvinklarna med vilka trådledaren läggs ut.
  3. Friktionskoefficient µ (se tabell)

Det är den dragkraft som krävs av matarmotorn som beräknas. Du kan ange ett maximalt tillåtet värde (till exempel 30 N). Värdena visas också grafiskt i diagrammet.

Utdragskraft Fin [N]vinkelsumman α [°]Friktionskoefficient μHögsta kraft Fmax [N]Kraft F out [N]