Faktablad - Rostfria svetstrådar/svetsstavar

Vägledande analys för tillsatsmaterialet i %  
C ≤ 0,025
Si 0,90
Mn 1,80
P ≤ 0,025
S ≤ 0,015
Cr 23,5
Ni 13,5
Mo ≤ 0,4
N 0,10
Normbeteckning  
EN ISO 14343-A/G 23 12 L Si
DIN 8556 1.4332
AWS ER 309LSi
Grundmaterial
Fofningssvetning av kombinationer av olika ståltyper t.ex. austenitiska rostfria stål med olegerade/låglegerade stål. För svetsning av rostfria Cr-Ni-stål av typ 22 12 och Cr-stål, tex. i fordonsindustrin.
Korrosionsbeständighet
Korrosionsbeständigheten är den samma som för motsvarande grundmaterial. Vid fogningssvetsning av rostfria till olegerade eller låglegerade stål är korrosionsbeständigheten av sekundär betydelse.
Fysiska egenskaper vid 20° C (riktvärden)  
Sträckgräns Rp0,2 [MPa] 400
Brottgräns Rm [MPa] 600
Töjning A [%] 35
Förträngning [%] 55
Slaghållfasthet V [J] 140
Hårdhet [Vickers] 200
Ferrittal från riktningsanalys DeLong 10
Värmeledningsförmåga vid temperatur ° Celsius 20; 100; 300; 500
Värmeledningsförmåga [W/m °C] 14; 15; 17; 19
Termisk expansion per °C, från 20°C - 400°C 18 x 10-6
Densitet [g/cm³] 7,9
Skyddsgas
MIG: Ar+1-3% O2, Ar+1-3% CO2, Ar+He+O2, Ar+He+CO2, Ar+He+CO2+H2
TIG: Ar, He, Ar+He, Ar+2-5% H2
Polaritet
MIG =+, TIG =-
Typkodkännanden

TÜV (MIG), TÜV (TIG)

Svetslägen
PA, PB, PC, PD, PE, PF
Mått  
MIG-tråd [mm] 0,8; 1,0; 1,2; 1,6
TIG-stavar [mm] 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0
Trådförpackningar
Spolsorter Förpackningsenheter
BS 300 / 15 kg 25 spolar = 375 kg (pall)
Fat Förpackningsenheter
Eko-fat 250 kg 2 fat = 500 kg (pall)
Förpackning TIG-stavar

TIG-stavar är förpackade i kartonger om 5 kg. Stavarnas längd är 1000 mm.

MIG wires

DesignationItem numberQuantity in
stock [kg]
Wire electrode ML23.12LSi 1.4332 1,0 1,4332,07,10645
Wire electrode ML23.12LSi 1.4332 1,2 1,4332,07,12690
Wire electrode ML23.12LSi 1.4332 1,2 1,4332,09,120

TIG rods

DesignationItem numberQuantity in
stock [kg]
TIG-rods ML23.12LSi 1.4332 1,6 1,4332,13,16305
TIG-rods ML23.12LSi 1.4332 2,0 1,4332,13,20170
TIG-rods ML23.12LSi 1.4332 2,4 1,4332,13,24135
TIG-rods ML23.12LSi 1.4332 3,2 1,4332,13,3295
DET ÄR INTE ALLT

Ytterligare relaterad information