MIGAL.CO-Avhasplingshjälpmedel -Årtionden av erfarenhet av tråd utan knutar

Avhaspling av tråd från fat och spolar sker i princip på olika vis. Medan spolarna roterar under avlägsnandet och tråden tas av tangentiellt, står fat stilla och tråden brukar tas ur vertikalt uppåt i axiell riktning.
Därigenom vrider sig tråden. Beroende på trådens mekaniska egenskaper kan detta leda till en plötslig hoptrassling, varigenom det inte längre går att dra ut tråden. Sådant trassel kallas även ofta för knutar. Särskilt aluminiumtråd av legeringar från 5000-gruppen är särskilt känsliga för detta, men i princip kan det hända även med andra stål- eller icke-järnlegeringar.

Avhasplingshjälp ASH 81 för Eko-fat

Våra EKO-fat används huvudsakligen för aluminiumlegeringar i 4000-serien, samt för kopparlegeringar. Här har den i avhasplingshuven inbyggda avhasplingshjälpen tillsammans med 70 träkulor (Ø 40 mm) visat sig fungera väl tusentals gånger.

Vid användning av denna avhasplingshjälp behövs ingen annan anslutningsdel till trådledaren.Avhasplingshjälpen har 1/4" invändiga gängor och 1/2" utvändiga gängor.

Avhasplingshjälp TOU400/580 för Jumbo-fat

Våra Jumbo-fat används huvudsakligen för aluminiumlegeringar i 5000-serien, samt för kopparlegeringar. Speciellt legeringar ur 5000-serien har tendensen att bilda knutar.

Den nyutvecklade avhasplingsanordningen från MIGAL.CO förhindrar på ett tillförlitligt sätt att trådslingring uppstår. Tack vare plastringen som ställs direkt på "trådnystanet" kan de enskilda varven inte oavsiktligt ta sig loss. Ett roterande avhasplingsfinger leder tråden på bästa möjliga vis och begränsar fria sträckor som möjliggör för tråden att slingra sig. Avhasplingfingret är utrustat med Rolliner NG och är därigenom ytterst friktionsfritt. Under avhasplingens gång sjunker anordningen med ner till trådfatets botten, tas sedan ut och sätts in i nästa fat.

Därigenom undviks dyra driftstopp och systemstörningar.

Avhasplingshjälp ASH-XL2 för tråddiametrar upp till 4,0 mm

För tråddiametrar från 2,0 till 4,0 mm passar avhasplingshjälpen ASH-XL2.

Vid användning av denna avhasplingshjälp behövs ingen annan anslutningsdel till trådledaren. Avhasplingshjälpen har 1/4" invändiga gängor och 1/2" utvändiga gängor.

Avhasplingshjälp Jumbo DC 380/580

Denna avhasplingshjälp används i Jumbo-fat tillsammans med tillsatsmaterialet 4043 Ø 1,2 mm. För att använda den behöver du bara ta bort pappringen och ställa delen på tråden. Försäkra dig om att fatet är tomt på insidan (på botten) så att avhasplingshjälpen kan landa på en flat yta när tråden i fatet nästan är slut.

Referenstabell

DesignationItem numberWeight [kg]Qty in stock
Beech wooden ball 40mm 10,10,3,00020.022100
Decoiling aid ASH-81 10,10,3,00030.968
Inlet for ASH-81 10,10,3,00040.058
Decoiling aid ASH-XL2 10,10,3,00060.97
Decoiling aid TOU400/580 10,10,4,0001125
Decoiling aid Jumbo DC 380/580 10,10,4,00053.4214