Plasmaskärning 

Det är viktigt att säkerställa en så koncentrerad båge som möjligt samt en låg värmeingång. Speciellt med legeringar av grupperna 2XXX, 6XXX och 7XXX kan sprickbildningen förekomma i den värmebestämda zonen och efterföljande mekanisk bearbetning krävs av snittkanten upp till 3 mm och mer. Legeringar av grupperna 1XXX, 3XXX och 5XXX kan däremot vanligtvis svetsas utan vidare bearbetning.

Mekanisk bearbetning 

Svarvning, fräsning och andra metallskärande processer är i allmänhet bäst lämpade. Smörjmedel eller kylmedel kan dock inte användas och verktygen måste ha skarpa skäreggar för att undvika utsmetning av metallen.

Vid sågning och slipning bör endast produkter som tillverkarna rekommenderar för aluminium användas.  

Se vid borstning till att rostfria borstar används för att undvika att kolstål förs in i grundmaterialet. Borstarnas diameter bör vara mellan 0,1 och 0,25 mm för de mjukare aluminiumlegeringarna och mellan 0,25 och 0,4 mm för hårdare legeringar. Alltför tunna borst böjs ofta vid änden och kan då inte längre ta bort föroreningarna utan "smetar" ut dem ännu mer. För tjocka borst gör för djupa spår i materialet. Liknande omständigheter bör beaktas vid rengöring genom sandblästring. Urvalet av blästermedel bör samordnas med tillverkaren. Lufttrycksverktyg ska ventilera sitt utsläpp till baksidan för att undvika förorening av ytan med olja. 

Kemisk rengöring 

Rengöringen av komponenterna som skall sammanfogas ska genomföras så sent som möjligt före svetsprocessen. Alternativa metoder för rengöring är betning i alkaliska lösningar och användning av lösningsmedel, kolväte-baserade (alkohol, aceton, etc.). Trots den höga kostnaden är betning att föredra. Användningen av lösningsmedel är i många fall kritisk på grund av arbetssäkerheten, eftersom rester av lösningsmedel omvandlas till skadliga gaser och ångor genom ljusbågen.