Fel Huvudorsaker Förebyggande åtgärder och motåtgärder  
Porositet Förorenat område runt svetsfogen. Fuktighet på tillsatsmaterialets yta. Förbättring av tillsatsmaterialets renhet och omgivning. Svetsning ovanför daggpunkten.    
  Förorenat svetsfogsområde. Fuktighet på svetsfogens yta. Rengöring och torkning av svetsfogsområdet, t.ex förvärmning. Säkerställ att materialen är rumstempererade innan du svetsar.  
  Olämpliga svetslägen. Använd om möjligt svetslägena PA, PB, PF.  
  Tiden för avgasning är för kort. Ökning av värmetillförseln och/eller förvärmning. Ändra förberedningen av svetsen.  
  Oren skyddsgas, till följd av läckage i kylvatten- eller gasförsörjningssystemet. Åtgärda läckaget.  
  Oren skyddsgas, tillföljd av fuktintrång. Olämplig slangkvalitet. Användning av gaser i enlighet med Gasen EN 439. Se till att slangens kvalitet är korrekt, byt ut spröda slangar och håll slangens längd so kort som möjligt.  
  Icke laminärt gasflöde på grund av för hög eller för låg genomströmningshastighet eller drag. Optimera inställningen för gasflödet. Undvik drag.  
  Ljusbågens spänning är för hög. Optimera ljusbågens spänning.  
  Brännarens inställningsvinkel är för liten. Använd en korrekt inställningsvinkel för brännaren.  
  Oxidinneslutningar Oxidbildning i ljusbågen eller i smältan genom syreabsorption på grund av ett avbrutet eller otillräckilgt gasflöde. Se porositet. Optimera inställning en av gasflödet, undvik drag.
  Otillräcklig rengöring av fogområdet och/eller den föregående svetssträngen. Se till att fogområdet och den föregående svetssträngen rengörs.  
  Överskott av syre i förvärmningsflamman. Optimering av flamman.  
  Felaktig hantering av svetsstavarna vid TIG-svetsning. Dra inte ut svetsstavens ände ur skyddsgasområdet.  
  Sprickor Svetspoolens stelningsegenskaper Val av tillsatsmaterial för att säkerställa en optimal svetsbarhet. Placera ändkratern på utloppsplattan, eller använd ett kraterfyllningsprogram. Minska värmetillförseln och mellanlägets temperatur.
  Inre spänningar Val av en svetssekvens, som minskar restspänningar och förskjutningar.  
  Omsmältning av komponenter med låg smältpunkt, som skiljer vid korngränsen i området för värmens inflytande. Minskning av benägenheten för sprickbildning genom användning av en teknik med en enda svetssträng. Minskning av de inre spänningarna. Val av ett lämplgt tillsatsmaterial (t.ex. 4xxx-serien).  
  Tungstensinneslutningar Tungstensinneslutningar på grund av för hög strömstyrka eller genom nedsänkning i smältan. Sänkning av strömstyrkan eller val av en tjockare elektroddiameter. Sänk inte ner tungstenselektrodens spets i smältan.
  Kopparinneslutningar Kopparinneslutningar vid MIG-svetsning på grund av överhettning. Val av en brännare och en kontaktdysa som är anpassade till strömstyrkan.
  Absorption av koppar från underlaget. Byt ut svetsbadets kopparskydd, om nödvändigt, mot skydd av rostfritt stål, aluminium eller keramik.