På grund av de ovan beskrivna egenskaperna är ytbehandlingen av bas- och tillsatsmetallerna vid inert gassvetsning av aluminium mycket viktigare än till exempel för stål. Frågan om rengöring före svetsning krävs kan endast besvaras på följande sätt: Om lågpor-, höghållfasta och konstanta svetsar ska uppnås är en grundlig rengöring enligt beprövade, definierade och reproducerbara förfaranden absolut nödvändig. 

Vi har sammanställt följande grundläggande riktlinjer för lagring, rengöring, sömsberedning och svetsning.

Lagring och hantering 
 

Basmaterial

Skivor och profiler ska lagras vertikalt och med tillräckligt avstånd för att möjliggöra tillräcklig luftcirkulation och för att undvika kontaktpunkter med varandra. Lagret måste täckas och företrädesvis uppvärmas, varvid temperaturen skall hållas så konstant som möjligt. Kontrollerad fuktighet är önskvärd. 

Tillsatsmaterial

En uppvärmd lagerlokal med konstant temperatur och,om möjligt, styrd fuktighet är av stor betydelse. Före bearbetningen måste svetstillsatsmaterialen förvaras i sin ursprungliga förpackning i minst 24 timmar i samma miljö som basmaterialet för att tillåta materialets temperatur att anpassa sig till omgivningen. Skydd mot damm och annan förorening måste alltid säkerställas.