Vårt tillsatsmaterial ska lagras på så vis att daggpunkten inte underskrids under hela lagringsperioden. Detta mål uppnås säkert genom att lagra materialet i en lokal som är uppvärmd till en temperatur på minst 15°C och med en relativ luftfuktighet på mindre än 50%. 

Förvaring vid för höga temperaturer (> 25° Celsius) bör också undvikas eftersom det kan leda till att det anbringade glidmedlet dunstar bort.

Vid lageruttag ska alltid  produkten med det äldsta produktionsdatumet väljas först (FIFO)!

Allt tillsatsmaterial som inte har konsumerats helt och hållet måste packas om på nytt för lagring. 

En synligt skadad eller våt förpackning med tillsatsmaterial får endast användas efter godkännade av en kvalificerad person (tillverkare, svetshandledare). Det är i princip inte möjligt  att torka svetstrådar och stavar som har utsatts för väta.

En maximal  förvaringstid kan inte anges schablonmässigt. Om tvivel uppstår bör svetsförsök utföras.