WPS-Maker 2 - Skapa svetsprocedurspecifikationer - enklare än någonsin

WPS Maker gör utformningen av en svetsprocedurspecifikation så enkel som möjligt.

WPS Maker är en programvara för utformning av svetsprocedurspecifikationer "Welding Procedure Qualifications" (WPS). Svetsdetaljerna skapas dynamiskt utifrån svetsmåtten och är skalenliga. Svetsförbandets uppbyggnad kan utformas på alla möjliga sätt och uppgifterna för grundmaterial, svetstillsatsmaterial, skyddsgas och TIG-stavar bistås av databaser.

Följande typer av svetsförband kan ritas dynamiskt:

 • Stumsvets
 • Kälsvets
 • Kantsvets
 • Överlappsvets
 • Flänssvets

Med dynamisk uppritning menas att en skalenlig svetsdetalj kan genereras tack vare de införda måttuppgifterna. Därigenom upptäcks felaktigt införda uppgifter och kan rättas till omedelbart. Den resulterande svetsdetaljen står sedan som grund för skiktstrukturen som också kan skapas efteråt.

Demoversion att ladda ned

WPS-Maker 2 - Skapa svetsprocedurspecifikationer - enklare än någonsin

Starka punkter

 • Svetsskisser skapas dynamiskt utifrån svetsmåtten. Genom inmatning av plåttjocklek, fogtyp, öppningsvinkel, spaltbredd osv. genereras en skalenlig ritning
 • Hanteringen är lika enkel som i de moderna Office-Programmen med WYSIWYG-stöd
 • Egna grund- och tillsatsmaterial samt skyddgaser kan sparas 
 • Din WPS lagras i en databas och kan enkelt skickas med e-post eller sparas på en Fileserver
 • Över 1 200 grundmaterial levereras i en integrerad databas
 • De redan färdigställda svetsprocedurspecifikationerna installeras genast och kan användas omgående
 • Du kan integrera din egen logotyp
 • Även svetssekvenserna kan ritas upp individuellt och skalenligt
 • I varje WPS kan du skapa så många enskilda svetssträngar du vill med valfri svetsprocess
 • En integrerad CAD-redaktör möjliggör variationer i de autogenererade bilderna och även att skapa egna bilder från grunden
 • WPS Maker 2.1 finns nu tillgänglig i 15 språk: engelska, tyska, kroatiska, bosniska, tjeckiska, spanska, franska, ungerska, italienska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, svenska, turkiska.
 • Lokalisering: skiljer mellan dokumentspråk och applikationsspråk
 • Inbyggd PDF-export (förbättrad återgivning av linjer)
 • Värmeintaget kan definieras av användaren
 • Teckenstorlek för dimensionering i svetsförbandets utformning kan ställas in (dokumentinställningar)
 • Logotypen kan tas bort (dokumentinställningar)
 • Valfri ram och mörk bakgrund för redigeringsfält (standardinställningar)

WPS-Maker 2 assisterade svetsprocesser

 • 111 Metall bågsvetsning med balagd elektrod (MMA)
 • 141 TIG-svetsning med homogen stav/tråd
 • 142 TIG-svetsning utan tillsatsmaterial
 • 143 TIG-svetsning med pulverfylld tråd/stav
 • 145 TIG-svetsning med reducerande gas och homogen stav/tråd
 • 146 TIG-svetsning med reducerande gas och pulverfylld stav/tråd
 • 147 Gasvolframbågsvetsning med aktiv gas (TAG-svetsning)
 • 131 MIG-svetsning Inertgasmetallbågsvetsning
 • 135 Aktiv gassvetsning Aktivgasmetallbågsvetsning
 • 136 MAG-svetsning med slaggande rörelektrod
 • 138 MAG-svetsning med metallpulverfylld rörelektrod
 • 121 Pulverbågsvetsning med trådelektrod
 • 122 Pulverbågsvetsning med bandelektrod
 • 123 Pulverbågsvetsning med flera trådelektroder
 • 124 Pulverbågsvetsning med metallpulver
 • 125 Pulverbågsvetsning med rörelektrod
 • 311 Oxy-acetylensvetsning
 • 312 Syrgas-propangassvetsning
 • 313 Gassvetsning med syrgas-vätgaslåga
 • 114 Metallbågsvetsning med rörelektrod utan gasskydd
 • 72 Elektroslaggsvetsning
 • 151 Plasma-MIG- svetsning
 • 153 Plasma-nyckelhålsvetsning
 • 154 Plasmastrålsvetsning
 • 155 Plasmastrål- Plasmabågsvetsning

Färdiga WPS

För WPS-Maker finns det även färdiga WPS. För många svetstyper, material, processer och svetslägen kan dessa användas direkt med små ändringar. Sammanlagt över 60 färdiga WPS för stål, CrNi-stål och aluminium följer med.

Systemkrav

 • Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 10
 • Pentium CPU min. 1GHz; min. 128 MB RAM; min. 150MB ledigt hårddiskutrymme

Licensvillkor

 • WPS Maker 2 måste aktiveras via internet eller manuellt
 • En licens tillåter installation fem gånger på annan hårdvara
 • Uppgraderingar inom huvudversionen är gratis

Kostnad

WPS Maker 2 erbjuds till nedanstående pris:

 • Euro 149,- exkl. Moms för den kompletta versionen med nedladdning via Internet

 

Köpa WPS-Maker 2