De atmosfäriska effekterna av fuktighet och temperatur kan väsentligt förändra produktionsförhållandena vid olika årstider. Precis som fukt kondenseras på ett kallt ölglas kan detta också ske på aluminiumytor. Detta bestäms av temperaturskillnaden mellan luft och metall, liksom den relativa luftfuktigheten. Följande tabell visar som exempel daggpunkten för olika temperaturskillnader och fuktigheter. På webbplatsen migal.co finns en Online-Daggpunktsräknare tillgänglig.

(TLuft - TMetall) Relativ luftfuktighet (TLuft - TMetall) Relativ luftfuktighet
°C % °C %
0 100 12 44
1 93 13 41
2 87 14 38
3 81 15 36
4 75 16 34
5* 70* 18 30
6 66 20 26
7 22 22 23
8 57 24 21
9 53 26 18
10 50 28 16
11 48 30 14

* Exempel: Vid en relativ fuktighet på 70% kondenseras fuktigheten på metallytan vid en temperaturskillnad på endast 5 °C. Uppkomsten av kondensation måste undvikas till varje pris