Plåtens tjocklek[mm]
Förvärmningstemperatur[°C]
Nedkylningstid t8/5[s]
Svetsmetod
Fogtyp

Mer information om energi hittar du här.

Om energin per längdenhet ska matas in direkt genom att mata in bågspänning, svetsström och svetshastighet kan detta göras genom att välja knappen 'U-, I-, v-ingång'.