För ett perfekt svetsresultat som inte försämrar korrosionsbeständigheten och de mekaniska egenskaperna bör ett  rotskydd som leder till ett mycket lågt syreinnehåll tillämpas.

Optimala resultat kan fås med upp till maximalt 20 ppm syre (O2) på rotsidan. Detta kan uppnås med speciella anordningar och övervakas med en modern syrgasmätare.

Ren argon är den vanligaste gasen för rotskydd av rostfria stål. Formier gas (90% N2 + 10% H2) är ett utmärkt alternativ för vanliga austenitiska stål. Gasen innehåller en aktiv (H2) komponentvätska som minskar syrehalten i svetsområdet. Kväve kan användas med dubbelsidig stål för att förhindra kväveförlust i svetsmetallen.