Nickelekvivalenten och kromekvivalenten är parametrar som ger information om delarna av strukturen i rostfritt stål. Massnivåerna av nickel och krom är betydande i dessa stålsorter. Nickel bildar austenit och krom bildar däremot ferrit. Om man för in nickelekvivalenten över kromekvivalenten för rostfria stål i ett diagram enligt Schaeffler, kan man läsa av de respektive strukturelle delarna av martensit, austenit och ferrit. 

Beräkning

Efter att ha matat in området för standardanalys och arbetsstyckets faktiska analys, beräknas krom- och nickelekvivalenterna och förs in i ett diagram. 

Du kan skriva över provdata och resultaten visas i de röda fälten.

KompositionAnalysMinimumMaximum
Kol C [%]
Kisel Si [%]
Mangan Mn [%]
Krom Cr [%]
Molybden Mo [%]
Nickel Ni [%]
Niob Nb [%]
Titan Ti [%]
Kromekvivalent  [%]
Nickelekvivalent  [%]