Tryckluftstrådmatare DLDA1 för extrema trådmatarlängder

Trådens friktion i trådmatarslangen beror på att tråden ligger an på slangens insida och orsakar friktion där. Denna växer exponentiellt med kontaktvinkeln och beroende på friktionskoefficienten leder den snabbt till en fullständig blockering av trådelektroden.

Tryckluftstrådmataren DLDA1 utövar ett permanent och steglöst inställbart tryck på trådelektroden. Det medför att tråden pressas mot trådmatarslangens yttervägg och där orsakar ungefär samma friktion som annars på innerväggen. Helst är lufttrycket justerat så att tråden kan dras ut med 2 fingrar och mycket låg kraft (några få N) vid slangens utlopp, men kan också bromsas. Trådmataren kan sedan mata fram vilken mängd tråd som helst med ett ytterst litet behov av kraft. 

Euler-Eytelwein formeln passar inte in här. Ungefär den dubbla kontaktvinkeln kan emellertid uppnås genom användningen av DLDA1.  

DLDA1 kan installeras antingen på fatets huv med anslutningen för avhasplingshuv AER200 eller på avhasplingshjälpen ASH80, eller helt enkelt fästas på en trådledare (Toughliner, Softliner, Rolliner). För detta ändamål är DLDA1 som standard förutsedd med kopplingen CRNG40.

Tekniska data

Trådmatarhastighet 0-30 m/min
Matarkraft 0-60 N (justerbar via lufttryck 0-6 Bar)
Dimensioner LxBxH 100x140x160 mm
Vikt 5,1 kg
Tråddiameter 0,8-1,6 mm
Tryckluftsförbrukning ca. 20-30 cbm/h
Rekommenderad pneumatisk olja Klüber Airpress 32 eller liknande

Översiktstabell

DesignationItem numberWeight [kg]Qty in stock
Pneumatic feed assist DLDA-1 10,50,1,00015.12
Maintenance unit for DLDA-1 10,50,1,00020.923
Disc for DLDA-1 10,50,1,00030.1552
Insulation plate for DLDA-1 10,50,1,00040.1721
In-Outlet guide 1/4" for DLDA-1 10,50,2,00010.0221
In-Outlet guide 1/2" for DLDA-1 10,50,2,00020.0428
Feed roll 0,8/1,0mm Fe 10,50,3,00080.118
Feed roll 1,0/1,2mm Fe 10,50,3,00100.1110
Feed roll 1,2/1,6mm Fe 10,50,3,00120.113
Feed roll 1,6/2,4mm Fe 10,50,3,00160.1110
Feed roll 0,8/1,0mm Al, Cu 10,50,4,00080.1125
Feed roll 1,0/1,2mm Al, Cu 10,50,4,00100.1118
feed roll 1,2/1,6mm Al, Cu 10,50,4,00120.1182
Feed roll 1,6/2,0mm Al, Cu 10,50,4,00160.1110
Feed roll 2,4/3,2mm Al, Cu 10,50,4,00240.110
Feed roll 1,2/1,6mm knurled groove 10,50,6,00120.110