Skydd av svetssömmen

Skyddsgasens huvudavgift är att skydda svetsområdet från atmosfärisk påverkan under svetsprocessen, dvs från oxidation och kväveupptagning, och att stabilisera ljusbågen. Valet av skyddgas kan påverka ljusbågens egenskaper. 

MIG-svetsning

Vidareutvecklingen av svetsmaskiner och valet av skyddgas bidrar till att förbättra MIG-svetsningens lönsamhet. Detta har lett till en ökad användning av MIG-processen.

Basgasen för MIG-svetsning är en inert gas - argon (Ar) eller helium (He) eller en blandning av båda. Dessutom kan bågen stabiliseras genom en liten tillsats av syre (O2) eller koldioxid (CO2) och flödesbeteendet och svetsmetallens kvalitetet kan förbättras. För rostfria stål finns även skyddande gaser med små mängder väte (H2).

TIG- och plasmasvetsning

Normalt sett används argon, helium eller en blandning av båda som skyddsgas för TIG-svetsning. I vissa fall tillsätts kväve (N2) och/eller väte (H2) för att uppnå särskilda egenskaper.

Skyddsgaser med väte kan till exempel användas för att öka produktiviteten av många vanliga rostfria stål. Ferritiska rostfria stål och duplexstål får däremot inte svetsas med vätehaltiga skyddsgaser. Om kväve tillsätts kan detta förbättra svetsmetallens egenskaper. 

Oxiderande gasandelar tillsätts inte eftersom de kan förstöra tungstenselektroden.