Faktablad - Svetsstav/svetstråd av koppar

Vägledande analys för tillsatsmaterialet i %  
Ni 9,0 - 11,0
Fe 0,5 - 2,0
C < 0,03
Mn 0,5 - 1,5
Si < 0,2
Ti 0,2 - 0,5
Al < 0,03
S < 0,02
P < 0,007
Pb < 0,02
övriga totalt < 0,4
Normbeteckning  
ISO 24373 S Cu 7061 (CuNi10)
DIN 1733 SG-CuNi10Fe
Material Nr. 2.0873
BS 2901 part 3 C 16
Grundmaterial
Väl lämpad för högbelastade korrosionsbeständiga uppbyggnadssvetsar på gjutjärn och på olegerade och låglegerade stål, havsvattenresistenta CuZn-legeringar. Väl lämpad för svetsar på CuNi-material. Rekommenderas speciellt vid anläggningskonstruktion.
Anvisningar

Fyllnadsmetall för sammanfogning och beläggning av Al-brons, mässing, stål och gjutjärn samt för MIG-lödning av kolstål med och utan beläggning. Lämplig för sammanfogning av stål till koppar. Svetsmetallen är motståndskraftig mot korrosion, slitage och bräckt vatten.

Fysiska egenskaper (riktvärden)  
Elektr. ledningsförmåga [S*m/mm²] 5
Värmeledningsförmåga [W/m K] 45
Densitet [kg/dm³] 8,9
Smältpunkt [° C] 1.150
Brottgräns Rm [MPa] 300
Töjning A5 (Lo=5d0) [%] 40
Elasticitetsmodul [MPa] 126.000
Svetspositioner
PA, PB, PC, PD, PE, PF
Skyddsgas
I1, I2, I3 (argon, helium eller argon/helium blandningar)
Polarity
MIG =+, TIG =-
Mått  
MIG-tråd [mm] 1,0; 1,2; 1,6
TIG-stavar [mm] 1,6; 2,0; 2,4
Trådförpackningar
Spolsorter Förpackningsenheter
B 300 / BS 300 / 15 kg 25 spolar = 375 kg (pall)
Förpackning TIG-stavar

TIG-stavar är förpackade i kartonger om 5 kg. Stavarnas längd är 1000 mm.

MIG wires

DesignationItem numberQuantity in
stock [kg]
wire electrode CuNi10Fe D=1,0mm 8,0873,07,100
wire electrode CuNi10Fe D=1,2mm 8,0873,07,120
wire electrode CuNi10Fe D=1,6mm 8,0873,07,160

TIG rods

DesignationItem numberQuantity in
stock [kg]
TIG-rods CuNi10Fe D=1,6mm 8,0873,12,160
TIG-rods CuNi10Fe D=2,0mm 8,0873,12,200
TIG-rods CuNi10Fe D=2,4mm 8,0873,12,240
DET ÄR INTE ALLT

Ytterligare relaterad information